Polityka prywatności

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marek Wiśniewski. Możesz się z nami skontaktować w następujący przez e-mail: kontakt@bydgoskiedlaludzi.pl

 

 1. Zakres danych, cele oraz podstawa prawna przetwarzania

W przypadku petycji:

 • imię, nazwisko, adres email i kod pocztowy są wykorzystywane jako podpisy pod konkretną petycją,
 • kod pocztowy wykorzystujemy w celu określenia przybliżonego miejsca zamieszkania (gmina) i zidentyfikowania zainteresowania problemem czystego powietrza w danym regionie,
 • adres e-mail w celu weryfikacji poparcia-podpisu petycji z wykorzystaniem linku potwierdzającego podpisanie lub rezygnację z podpisu petycji.

W przypadku newslettera:

 • imię, nazwisko, adres email, kod pocztowy w celu przesyłania subskrybowanego newslettera.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych, wyrażona w trakcie rejestracji.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez:

 • w przypadku petycji: do czasu wysłania lub osobistego złożenia przez Nas petycji u adresata petycji lub do czasu wycofania podpisu,
 • w przypadku newslettera: do czasu rezygnacji z subskrypcji lub do czasu zakończenia wysyłki newslettera.

Po tym momencie zostaną one usunięte zarówno przez nas, jak i przez wszystkie podmioty przetwarzające, którym je przekazaliśmy.

 

 1. Odbiorcy danych

Dane przetwarzamy jedynie na swój użytek.

Twoje dane osobowe przechowujemy na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i nie przekazujemy ich poza jej granice.

 1. Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
 3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie istnieją podstawy prawne uprawniające Nas do dalszego ich przetwarzania;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
 5. prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 RODO. Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wycofania podpisu

Do momentu zamknięcia zbierania podpisów pod petycją możliwe jest wycofanie nawet złożonego i zweryfikowanego podpisu. Odbywa się to po wcześniejszym wysłaniu maila z prośbą na adres kontakt@bydgoskiedlaludzi.pl

Prawo rezygnacji z newslettera

W celu rezygnacji z newslettera należy wybrać link znajdujący się w stopce każdego newslettera. W przypadku problemów należy skontaktować się z nami na adres kontakt@bydgoskiedlaludzi.pl.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.