zoom


Raport

ze spotkania 18 maja 2021 w sprawie zmian organizacji ruchu na ul. Bydgoskiej w Toruniu zorganizowanego przez Bydgoskie dla Ludzi oraz Pracownię Zrównoważonego RozwojuWytyczne mieszkańców

do projektu przebudowy ul bydgoskiej na podstawie konsultacji z mieszkańcami oraz spotkania na zoomie z 18 maja